Naše ustvarjalne delavnice so preplet okoljskega osveščanja, globalnega učenja in praktičnega izdelovanja predmetov iz odpadnih materialov.

Igrivost, raziskovanje in izkustveno učenje – verjamemo, da je to idealen način, da se otrokom približa tematiko odpadkov. Skupaj iščemo vprašanja in odgovore. Pogledamo, kako se drugod po svetu lotevajo problematike smeti in kako so se je nekoč.

Odpadkov se na delavnicah lotimo lastnoročno, z uporabo starih rokodelskih praks, uporabljenih na sodoben način. Iz starega in na videz nekoristnega nastane nekaj novega in uporabnega. Otroci skozi ustvarjanje z odpadki in skozi igro raziskujejo, kaj vse se da narediti z njimi. Pri tem se sprašujemo, kako bi lahko živeli v svetu, kjer bi vse krožilo in odpadkov pravzaprav sploh ne bi bilo.

In, predvsem, brez žuganja in brez slabe volje!

Izkušene mentorice vodijo in usmerjajo udeležence ter jih vzpodbujajo k lastnemu ustvarjalnemu izrazu. Težimo k izdelovanju izdelkov, ki so uporabni.

Kaj nudimo:

  • izvedbo naših delavnic globalnega učenja, ki vsebujejo teoretičen del, podan na igriv način in praktično ustvarjanje iz izbranih odpadkov,
  • gostovanje v vrtcih, šolah, zavodih, na piknikih ali festivalih (prilagodimo se okoliščinam, velikosti, starosti, predznanju in zanimanju skupine ter udeležence popeljemo skozi praktično-teoretično delo ali zgolj praktično kreativno reciklažno delavnico),
  • z delavnico sodelujemo na praznovanju rojstnega dne (za otroke ali odrasle) ali pa ga v celoti organiziramo,
  • delavnice izvajamo za vse generacije – otroke, mlade in odrasle, lahko tudi za mešane skupine
  • zasnujemo ustvarjalno delavnico prav po vaših željah in tematiki, tudi za podjetja
  • izvajamo izobraževanja in delavnice za mentor-je /-ice, učitelj-e /-ice, vzgojitelj-e /-ice

Prelistajte naše kataloge delavnic in nas kontaktirajteveselimo se vabil k sodelovanju.

igraj-se-naprej 2015; Igraj se naprej; pdf brošura v sodelovanju z Zadrugo Buna z.o.o.

katalog-bush 2015; Katalog delavnic nevladnih organizacij; sodelovanje Buna, Umanotera, Humanitas in Smetumet

Kaj  je globalno učenje?

Je pristop k poučevanju, ki govori o globalni povezanosti vsega z vsem. Pristop, ki nas uči, da je to, kdo je sešil naša oblačila, povezano z nami in našo realnostjo. In, da je na primer to, kako mi ravnamo z odpadki, še kako povezano tudi s prebivalci drugih celin.

Koncept zajema globalne teme, ki so pomembne za vse, a se jih pogosto premalo zavedamo. Cilj globalnega učenja je ozaveščena, kritična in aktivna civilna družba, ki poskuša delovati v smeri pozitivnih sprememb, tako lokalno kot globalno, poleg tega pa predstavlja tudi možnosti in načine, na katere se človek lahko aktivira.

(povzeto po leta 2008 nastali definiciji Delovne skupine za Globalno učenje pri platformi SLOGA, pri kateri vse od začetka sodelujemo tudi Smetumet)

Katere ustvarjalne  tehnike uporabljamo na delavnicah?

Navdih vedno znova najdemo v starih rokodelskih praksah naših babic, tehnikah daljne preteklosti in drugih kultur. Znanja nadgrajujemo z vedno novimi izobraževanji, poizkusi in igro z materiali.

Na splošno se pri ustvarjanju držimo načel trajnostnega oblikovanja in udeležence spodbujamo k razmišljanju o tem, kaj bo z nastalim izdelkom, ko bo odslužen. Če se le da, se izognemo lepilu in materiale rajši prepogibamo, šivamo, zatikamo,… Gledamo tudi, da pri izdelavi ne povzročamo novih odpadkov. To so le nekatera od načel, ki jih med ustvarjanjem na naših delavnicah predajamo na udeležence.