Opletene visoke sadne, zeliščne in zelenjavne grede, hišica iz vrbja, O, glasna deska! z dodanimi napisi v brajevi pisavi, zvočno igralo, plesna ploščad, viseče mreže in gugalnice, garažna razprodaja, delavnice, akcije in dogodki s prostovoljci / lokalnimi prebivalci v parku blokovske soseske Ruski car v Ljubljani. 
V parku med Mucherjevo ulico in Glinškovo ploščadjo je v letu 2014 potekal projekt PARKigram, ki je aktiviral, povezal in združil lokalno skupnost. Skupaj smo vzpostavili boljše pogoje za raznoliko, kreativno in vključujoče druženje v parku. Prostorske intervencije so bile narejene iz odpadnih, presežnih in naravnih materialov, zasnovane kar se da trajno in večnamensko ter predvsem igrivo, vabljivo in družabno.
Projekt je vsebinsko vodilo društvo Smetumet, sofinancirala MOL kultura, podpirala Četrtna Skupnost Posavje, soomogočili pa vsi prostovoljci in sodelujoči. Se vidimo v parku!
Po letu 2014 na pobudo lokalne iniciative akcije kontinuirano potekajo še naprej.

parkigram-2 img_1478 img_2333

4.7.2015