Trenutno se izvaja projekt v okviru Javnega razpisa Mentorske sheme za socialna podjetja z naslovom Mentor2Smetumet. Projekt bo s svojim mentorskim programom omogočil razvoj, stabilno in trajnostno delovanje socialnega podjetja Smetumet. Sklopi potekajo na način »iz teorije v prakso«, tako da bo podjetje sprejete odločitve in nova znanja čim prej implementiralo tudi v prakso podjetja, mentorja pa vseskozi sledita razvoju podjetja in zaposlenim v podjetju nudita svetovanja in podporo pri delovanju in izzivih. Tako bo podjetje okrepilo razvoj, povečalo promet in postalo konkurenčno socialno podjetje na trgu.       

Ključni cilj je, da z uspešnim mentorskim programom zagotovimo trajno delovanje socialnega podjetja Smetumet na trgu. Projekt bo tudi uspešno nadaljevanje začetega projekta »Start-up socialna podjetja-Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018«, kjer je socialno podjetje Smetumet tudi delovalo.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.